คำขวัญพระราชทานเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2553

" แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว
กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ
บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ
หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์ "
*****************

วันนี้ วันที่...

พยากรณ์อากาศ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนองค์การสวนยาง3

ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 3

ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 3

บุคลากรโรงเรียนองค์การสวนยาง 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 จัดงานวันเด็ก ปี 2554 ภายใต้คำขวัญ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ มีผู้เข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น นำโดยนายกกุศล คำสงฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
พงษ์กริช ชนะรบ รายงาน


ข่าวโดย สมศักดิ์ ตันพงษ์ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 รายงานถวายสัตย์ปฏิญาณ

ถวายสัตย์ปฏิญาณ
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายอำเภอทุ่งใหญ่,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผอ.สพท.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนองค์การสวนยาง 3

ผอ.สพท.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนองค์การสวนยาง 3
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 เยี่ยมโรงเรียนองค์การสวนยาง 3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในโรงเรียน

ทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่

โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ไปทัศนศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่(พืชสวน),หาดนพรัตน์ธารา,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2552 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน และสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

สมศักดิ์ ตันพงษ์/ภาพ
พงษ์กริช ชนะรบ/รายงาน

กิจกรรมอสย.3

ทันโลก

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 14 มกราคม 2553 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 ได้ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีจุดประสงค์ คือ
1.ติดตั้งประตูเหล็กดัด และติดเหล็กดัดบนกำแพง ขนาดยาว 2 เมตร กว้าง 60 เซนติเมตร จำนวน 46 ช่อง
2.จัดทำป้ายประตูโรงเรียนทั้งสองด้าน
3.สร้างพระพุทธรูปปางลีลา สูง 150 เซนติเมตร ประดิษฐานบนฐานที่ตั้ง บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน 1 องค์
4.ปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5.สร้างที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน จำนวน 12 ชุด
สรุปยอดจากการระดมทรัพยากร (อย่างไม่เป็นทางการ) จำนวน 347,280.75 บาท
พงษ์กริช ชนะรบ รายงาน

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ทัศนศึกษา

โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา โครงการทัศนศึกษา นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ พิพิธภัณฑ์เมือง,สวนสมเด็จ,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน และสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

สมศักดิ์ ตันพงษ์/ถ่ายภาพ
พงษ์กริช ชนะรบ/รายงาน